(1928 - 2015)

Xosé
Neira Vilas

Memoria da emigración I
 Biografía (Memorias)
 1994
 O Castro