(1928 - 2015)

Xosé
Neira Vilas

A fuxida de Manuel
 Narrativa
 2007
 Pío García Edicións