Centro de Documentación da AELG
Carta a Ramiro Fonte desde Barraña
Obra: Cimo das idades tristes
Autor/a: Álvarez Cáccamo, Xosé María
Lugar de gravación: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo)
Ano de gravación: 2009
Álvarez Cáccamo, Xosé María
Se non pode ver o vídeo, precisará instalar o plugin de flash, que pode descargar aquí