Xosé María
Álvarez Cáccamo

Xosé Mª Álvarez Blázquez. Poesía Galega Completa
 Edición crítica (Poesía)
 1987
 Edicións Xerais, Vigo, 1987. Recompilación e edición de Xosé Mª Álvarez Cáccamo