Centro de Documentación da AELG
Contemporánea nº 1. Poesía galega de hoxe: Dúas xeracións do século - Sempre (Manuel Álvarez Torneiro)
Obra colectiva
Le: Fernández Naval, Francisco X.
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007