Centro de Documentación da AELG
Antón e os iñocentes - [Fragmento]
Méndez Ferrín, Xosé Luís
Le: Caamaño, Adolfo
Lugar de gravación: Pazo de Congresos e Exposicións
(Pontevedra)
Ano de gravación: 2009