Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Texto inédito
Autor/a: Seoane, Luís
Lugar de gravación: Museo Casares Quiroga (A Coruña)
Ano de gravación: 2008
Axeitos, Xosé Luís