Centro de Documentación da AELG
Loitador e "cascarrabias"
17 de maio de 2000
Axeitos, Xosé Luís
Fonte: El Ideal Gallego