Centro de Documentación da AELG
Escrita Contemporánea. Homenaxe a Ánxel Casal - O esplendor das roseiras (autoría de Laura Caveiro)
Obra colectiva
Le: Caveiro, Laura
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO
(Vigo)
Ano de gravación: 2007