Centro de Documentación da AELG
Cal é a orixe da túa vocación literaria/investigadora? Por que comezaches a escribir? 
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2017
Costa, Xoán