Centro de Documentación da AELG
A Fonte dos Meniños
García Porral, Xoán Carlos
Fonte: Lucensia, nº 33, 2006