Xesús
González Gómez

Ecos da batalla cotiá. Declaracións políticas surrealistas
 Tradución (Ensaio)
 2004
 Edicións Laiovento