Xerardo
Quintiá

Fornelos&Fornelos
 Poesía
 outubro de 2011
 Edicións Espiral Maior. XI Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño