Xavier
Seoane

Lingua de Eva e Adán
 Ensaio
 xullo de 2018
 Edicións Espiral Maior