Centro de Documentación da AELG
Autopoética
Frías Conde, Xavier
Fonte: poesiagalega.org