Centro de Documentación da AELG
Os mortos van por dentro
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 15, Verán 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)