Centro de Documentación da AELG
Libros con retranca
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 11, Verán 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)