Centro de Documentación da AELG
Desencontros que emocionan
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 08, Outono 08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)