Centro de Documentación da AELG
O babuíno de Van Eyck
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)