Centro de Documentación da AELG
Odisea para voz
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 05, Inverno 07-08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)