Centro de Documentación da AELG
Equipaxe muda
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 03, Verán 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)