Centro de Documentación da AELG
Os peixes de acuarela
DoCampo, Xabier P.
Fonte: Protexta 03, Verán 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)