Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Xente ao lonxe
Autor/a: Blanco Amor, Eduardo
Lugar de gravación: Casa do Concello (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
López, Xabier