(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Poema dos Caneiros
 Poesía
 1998