Centro de Documentación da AELG
Un intento fallido
Casal, Uxía
Fonte: Protexta 04, Outono 07(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)