Centro de Documentación da AELG
Outra vez Le Carré
Casal, Uxía
Fonte: Protexta 03, Verán 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)