Centro de Documentación da AELG
Sen folgos
Casal, Uxía
Fonte: Protexta 03, Verán 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)