Centro de Documentación da AELG
Camilleri entre nós
Casal, Uxía
Fonte: Protexta 02, Primavera 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)