Centro de Documentación da AELG
Con bo pé
Casal, Uxía
Fonte: Protexta 01, Inverno 06-07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)