Centro de Documentación da AELG
Cibernautas - Outra parte de Cibernautas
Rábade, Tino

tes sofridos por mostos doses investigadores non deixaron de aumentar, sobre todo nosúltimos ano,. Ademáis. os rumores e probas acerca de avistamentos feitos por astronautas son abundantes. Xente simple, de calquera idade, clase social ou sexo, científicos, militares, prestixiosos profesionais...e astronautas. Milleiros de persoas testemutian ter presenciado algún tipo de fenômeno OVNI. Xa hai moito tempo que a opinión pública deixou de crer que se trataba de lunáticos. Os métodos tradicionais para silencia-las testemuñas, tanto as rosa, coma as vosas. xa non serves.

Superpotencia 2 .- Estás nun bu lío. Quixeches sair Presidente a calquera precio. Agora non sabes que facer. Pois nós non imos resolver nada. Es moi arrogante. Dixeches que tinas alternativas para controla-lo crecimento da poboación... Sen traumas. Es un demagogo.0 mesmo ocorre coa guerra espacial...

Superpotencía 1 .- Iso non se trata de ningunha brincadeira. O dominio do espacio non é negociable. Nunca permitiremos a vosa superioridade en armamento.
Superpotencia 2 .- Non imos ser sempre o pretexto e estímulo da vosa carreira armamentista. A economia mundial leva demasiado tempo resentíndose. Os métodos empregados ata agora para axusta-la presión demográfica están a chegar ó límite: guerras convencionais, ecolóxicas, esrerilizacións... De seguirdes así, a guerra planetaria preséntase, cada vez mais. corno a derradeira alternativa.
Superpotencia .- Se estás a ameazarnos, axustarémo-las contas no espacio, coa guerra das estrelas.
Superpotencia ' .- Pero oso repercutiria tamén aquí abaixo, na Terra. As crises poden- 1 an faccrse insoportables e a insubordinación sería xeral en nódulos pobos. O control do mundo rìuxiria das nosas mans e das vosas. Sería o principio do caos derradeiro. Non nos convén a ningún dos dous... teremos que seguir a negociar e pactar, mentres aceleramos a colonización espacial, a válvula natural de evolución da humanidade. ¿Ou pensas de verdade que se pode controlar unha guerra planetaria?

Superpotencia 1 .- ;Repítoche que o dominio do espacio non é negociable! Abonda coa nosa tolerancia cara ó voso desenvolvimento industrial extraterrestre e a competencia que manteles connosco, non sen certas deslealdades, no establecimento de bases e colonias interplanetarias.

Superpotencia 2 .- Pois a verdade é que eu non vexo como pode solucionarse isto...
(Ri cor! .sor-nca,)
Superpotencia 1 .- ¡Estades a xogar con lume!

Superpotencia 2 .- Mentres ese lume non sexa apocalíptico...

Superpotencia 1 .- ¡Non te sintas tan seguro!

Superpotencia 2 .- ¡Coidado! Debes controla-la túa adrenalina. Non convén que te desgastes. Ainda ves de comeza-lo mandato. Estás a facilitárno-las cousas...