Centro de Documentación da AELG
Lectura da sombra
Seara, Teresa
Fonte: Protexta 11, Verán 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)