Centro de Documentación da AELG
O home cíclico
Seara, Teresa
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)