Centro de Documentación da AELG
Bonecas de porcelana
Seara, Teresa
Fonte: Protexta 03, Verán 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)