Suso de
Toro

Camilo Nogueira e outras voces: unha memoria da esquerda nacionalista
 Conversas
 1991
 Edicións Xerais
 Nogueira, Camilo