Suso de
Toro

Nunca máis: Galicia á intemperie
 Divulgación
 xaneiro de 2003
 Edicións Xerais