Susana
Sánchez Arins

[de]construçom
 Poesía
 2009
 Edicións Espiral Maior