Santiago
Prol

João da Nova, un mariño galego ao servizo da Coroa de Portugal
 Biografía
 2002
 Deputación de Ourense