Centro de Documentación da AELG
Cidade virtual - Muller no hall do hotel
García-Bodaño, Salvador
Lugar de gravación: Igrexa de Bonaval-Museo do Pobo Galego
(Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2007