Centro de Documentación da AELG
Cal é a orixe da túa vocación literaria?
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Fernández Rial, Rosalía