Centro de Documentación da AELG
Vestíbulo da devastación - Interludio, Luci no mosaico
Enríquez, Rosa
Lugar de gravación: Libraría Couceiro
(Compostela)
Ano de gravación: 2008