Ronsel
Pan

Revista Argenteuil! nº 6. A man enterrada na neve
 Revista
 outubro de 2021
 Edición dixital e Editorial Bubok