Ronsel
Pan

Revista Argenteuil! nº 5. Cinema espiritual
 Revista
 xullo de 2021
 Edición dixital. Dirixida por Ronsel Pan