Ronsel
Pan

Revista Argenteuil! nº 3. Revolucións
 Revista
 xaneiro de 2021
 Edición dixital. Dirixida por Ronsel Pan