Ronsel
Pan

Revista Argenteuil! nº 1. Industria/Cidade
 Revista
 xullo de 2020
 Edición dixital. Dirixida por Ronsel Pan