Centro de Documentación da AELG
Entrevista con D. Ricardo Carballo Calero
xaneiro de 1986
Queizán, María Xosé
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Festa da palabra silenciada nº 3 (1986). Especial Francisca Herrera Garrido