Centro de Documentación da AELG
Sátira excepcional
María López Suárez
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Protexta 14, Primavera 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)