Centro de Documentación da AELG
En "Sarou" hai moitos puntos de encontro con "A esmorga" de Blanco Amor
21 de outubro de 2001
C.U.
Autores/as relacionados/as:
Fonte: La Voz de Galicia