Ramón
Caride

Ramón Cabanillas do A ao Z
 Divulgación
 2010
 Editorial Everest. Edición en 2019 do Concello de Cambados