Centro de Documentación da AELG
Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo" (Tomo I) - A concepción xornalística de Manuel Curros Enríquez en La Tierra Gallega (autoría de Xosé López García e Rosa Aneiros)
Obra colectiva