Centro de Documentación da AELG
Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo" (Tomo I) - Os galegos contra a causa (Unha lectura de Paniagua y compañía. Agencia de sangre) (autoría de Ramiro Fonte)
Obra colectiva